Garantie

De meubelen die door Meubel Drive Inn worden aangeboden, zijn met de grootste zorg geselecteerd om hoogstaande kwaliteit en garantie op onze meubelen te kunnen waarborgen.

Het aangeschafte product moet in goede staat verkeren en dient bij normaal gebruik naar behoren te functioneren. Wanneer u een product heeft ontvangen waarbij dit niet het geval is, bieden wij u zo snel mogelijk van een geschikte oplossing.

Mochten ondanks onze kwaliteitscontroles uw meubels gebreken vertonen dan kunt u rekenen op onze goede garantieregeling.

Hoe werkt onze garantieregeling?
Wij verlenen de koper een garantie op de constructie c.q. het geraamte van het geleverde meubel, gedurende een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de dag van de levering. Deze garantie geldt niet ten aanzien van de bekleding van de constructie c.q. het geraamte, tenzij er sprake is van een aanwijsbare technische fout.

Onze garantieverplichtingen gedurende de genoemde periode van 3 jaar:

Tot 1 jaar na de levering: reparatie- en vervangingskosten, alsmede vracht- en voorrijkosten komen geheel voor onze rekening;

Vanaf 1 jaar en tot 2 jaar na de levering: reparatie- en vervangings-kosten, alsmede vracht- en voorrijkosten komen gedeeltelijk, namelijk voor 2/3 (twee/derde) voor onze rekening;

Vanaf 2 jaar en tot 3 jaar na de levering: reparatie- en vervangings-kosten, alsmede vracht- en voorrijkosten komen gedeeltelijk, namelijk voor 1/3 (één /derde) voor onze rekening.

Drie jaar na factuurdatum?
De garantie op meubels vervalt drie jaar na de factuurdatum, maar wij bieden onze klanten ook nog graag een oplossing voor servicegevallen die buiten deze garantietermijn vallen.

Uw servicemelding doorgeven
Uw servicemelding of vraag kunt u sturen naar info@meubeldriveinn.nl
Voor een snelle afhandeling is het van belang dat u ons een duidelijke klachtomschrijving met foto stuurt, met vermelding van ons ordernummer. U kunt ook ons ook telefonisch bereiken via 053 – 431 05 96